پاکت پرکن سیمان، گچ و آهک- Cement Packerدستگاه پاکت پرکن سیمان، آهک و پاکت پرکن گچ - Cement Packer

  • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پاکت پرکن های سیمان، گچ و آهک به صورت Inline/Stationary
  • خروجی هر شیر پکر 10 تا 12 تن در ساعت (معادل 240 کیسه در ساعت)
  • در مدل های تک، دو، سه و چهار شیره
  • سیستم توزین دیجیتال
  • دارای سیستم نگهدارنده و پرتاب کننده پاکت
  • سرعت بارگیری کیسه 50 کیلوگرمی در کمتر از 10 ثانیه

مناسب برای مواد پودری از جمله سیمان، گچ، آهک و ...

سیستم پاکت پرکن سیمان - 3 شیره

دستگاه پاکت پرکن سیمان، گچ و آهک سه شیره

Impeller Packer

Moitionless one spout inline packer has capacity 5-6 bags/min

Include Digital Weighing system

High troughputs

Valve packet filling range: 20 Kg- 50 Kg

Suitable for filling all types of paper valve sacks with internal self closing valve


دپارتمان های بارگیری محلی سیمان

دپارتمان بارگیری محلی سیمان

  • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دپارتمان های بارگیری محلی سیمان
  • سیلوهای ذخیره سیمان به ظرفیت 100 تا 150 تن در ساعت
  • نوارهای انتقال کیسه به ماشین حمل سیمان
  • ظرفیت بارگیری: بیشتر از 1500 تن بارگیری کیسه