کنترلر فیلتر کیسه ایدستگاه کنترلر Jet Pulse جهت فیلترهای کیسه ای

  • قابلیت کنترل 64 شیر مستقل (Free Contact)
  • قابلیت تنظیم زمان هر پالس 0.1 تا 0.9 ثانیه با تایمر دیجیتال
  • قابلیت تنظیم زمان بین دو پالس 0~ 120 ثانیه / 1 ~ 60 دقیقه
  • طراحی ماجولار
  • اتصال به سیستم عیب یابی شیر برقی
  • قابلیت اتصال به سیستم کنترل مرکزی
  • قابلیت اتصال به سنسور فشار (Pressure Switch)
  • تنظیم دیجیتال کلیه پارامترها
  • طراحی قابل اطمینان و حفلظت بالا در مقابل نویز
  • بیش از 1000 دستگاه نصب شده در کارخانجات

نصب شده بر روی فیلترهای کیسه ای کارخانجات:

سیمان ، گچ ، آهک، پودر میکرونیزه ، صنایع خودروسازی، ریخته گری، ذوب آهن ، مس ، دارویی ، غذایی ، کشاورزی و ...

کنترلر فیلترهای کیسه ای