Jet Pulse Bag Filter Controller

سیستم کنترل جت پالس فیلتر های کیسه ای جهت بالا بردن راندمان کاری

طراحی قابل اطمینان جهت کاربرد در صنایع مختلف <<

حفاظت بالا در مقابل نویز <<

(Free Contact)قابلیت کنترل 64 شیر مستقل <<

زمان هر پالس 0.1 تا 0.9 ثانیه << 

 زمان بین دو پالس 0 تا 120 ثانیه <<

  تنظیم دیجیتال تمام پارامتر ها<<

قابلیت اتصال به سیستم عیب یابی شیر برقی <<
( Solenoid Valve Failure Detection System )                                     

Modular طراحی <<

     و ارسال آن به سیستم کنترل Ready دارای سیگنال <<

(Pressure Switch) قابلیت اتصال به سنسور فشار <<

فریم صنعتی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک <<

Bag House Controller

سیستم کنترل بگ هاوس کارخانجات سیمان  

جهت باز و بسته کردن شیرهای هوای مربوطه  Diff Pressure Transmitter قابلیت پذیرش ورودی از  << 

 Clean Air , Recycleفرمان های مجزا جهت عبور هوای  <<

Clean Air , Recycle قابلیت ایجاد وقفه های کوتاه بین باز و بسته شدن شیرهای  <<

قابلیت تنظیم زمان عبور هوای تمیز از هر هاوس به صورت مجزا << 

به صورت همزمان Bag House  قابلیت کنترل کلیه قسمت های  <<

Bag House  عدم محدودیت در تعداد خانه های  << 

 و سیستم کنترل مرکزی کارخانه در صورت نیاز PC/PLC امکان اتصال به  <<